Privacy
Wij respecteren uw privacy en wij behandelen uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om uw privacy zo goed mogelijk te beveiligen, handelen we altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving.
Dit privacy beleid bevat de bepalingen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door de Trombosestichting. We adviseren u deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

Wie is de Trombosestichting?
Het doel van de Trombosestichting Nederland is het bevorderen van (medisch) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose, het geven van voorlichting – in het bijzonder aan diegenen die met trombose in aanraking komen – en het doen geven van postacademisch onderwijs op het gebied van trombose om de kenniswerving bij jonge onderzoekers te stimuleren.
De Trombosestichting Nederland is gevestigd aan de Dobbeweg 1a, 2254 AG te Voorschoten, Nederland en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41150933.

Welke informatie wordt  verzameld en geregistreerd door de Trombosestichting?
In onze webwinkel wordt u de mogelijkheid geboden om een aankoop en eventueel een extra donatie te doen ten behoeve van het werk van de Trombosestichting. Om uw bestelling te verwerken, zullen wij de volgende gegevens van u vragen en verwerken:
Voornaam;
Achternaam;
Adres en Woonplaats;
E-mailadres;
Telefoon nummer (optioneel);
Eventuele donatie (optioneel).

Voor welke doeleinden zal de Trombosestichting gebruik maken van uw persoonlijke gegevens?
Op webwinkel.trombosestichting.nl worden bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. U wilt natuurlijk weten hoe uw bijdrage wordt benut. Wij informeren u graag hierover en ook over onze andere projecten. Stelt u geen prijs op deze informatie, stuur dan een e-mail met uw volledige adresgegevens naar tsn@trombosestichting.nl. Of schrijf een briefje naar Trombosestichting Nederland, Postbus 100, 2250 AC Voorschoten.
De Trombosestichting zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of om services namens de Trombosestichting uit te voeren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De Trombosestichting zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Wel gebruiken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als u hier vragen over hebt, dan kunt u contact opnemen met de Trombosestichting via telefoonnummer 071 – 561 77 17. Als u geen prijs stelt om iets van de Trombosestichting te horen of te ontvangen, meldt u dat dan schriftelijk met aan Trombosestichting Nederland, Postbus 100, 2250 AC Voorschoten, dan verwijderen we uw gegevens uit ons bestand.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden, als een van de volgende situaties zich voordoen:
De Trombosestichting verplicht is om uw gegevens te delen op grond van nationale of internationale wetgeving, jurisprudentie en / of regelgeving;
Als de Trombosestichting het noodzakelijk acht om de persoonlijke gegevens in de verdediging van haar eigen rechten te delen.

Cookies
Webwinkel.trombosestichting.nl gebruikt cookies

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine informatiebestanden die de webwinkel van de Trombosestichting (hierna “de webwinkel” genoemd) vanaf haar server naar uw browser stuurt en op de harde schijf of in het geheugen van uw randapparatuur (uw computer) wordt opgeslagen. De cookies die via deze webwinkel worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Het is de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Er wordt dus informatie uitgewisseld tussen de apparatuur en de server van de webwinkel.

Maar ook applicaties van derden zoals Facebookknoppen maken bijvoorbeeld gebruik van cookies. Ook meten we met cookies welke pagina’s worden bezocht. Bijvoorbeeld met Google Analytics. Volgens de nieuwe wet moeten we hier toestemming voor vragen. Zonder cookies werkt de website niet helemaal zoals ze bedoeld is.

Welke cookies hanteert de webwinkel en voor welk doel?
Dit heeft betrekking op de cookies die de webwinkel zelf plaatst en uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. De webwinkel plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de webwinkel niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de producten die u in het winkelwagentje plaatst en de op de webwinkel ingevulde (bestel)formulieren.

De Sessie cookie (nodig voor de werking van de site) 

Dit is een cookie met daarin een unieke identificeer string, deze wordt gebruikt tijdens uw bezoek van de webwinkel en wordt automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. 
Deze inhoud bevat geen gevoelige/privé informatie en wordt gebruikt om in de programmeercode te kunnen achterhalen waar u op gezocht hebt of wat u in uw winkelwagen hebt geplaatst. 

Voorbeelden van toepassing van deze cookie (indien van toepassing):
Contactformulieren beveiligen tegen spam; bijv. wanneer u op verzenden klikt kunnen wij ook zien dat de informatie ook daadwerkelijk via het formulier binnen is gekomen.
Winkelwagen-/bestelproces onthouden; bijv bij een webshop; producten in winkelwagen onthouden, en in de verschillende stappen van het bestelproces de klantgegevens onthouden voordat deze definitief in de database worden geplaatst.

Deze cookie is dus essentieel voor de werking van de webwinkel en kan niet zomaar geweigerd worden zonder dat de webwinkel functionaliteit verliest. 
De cookie wordt meestal aangeduid met; PHPSESSID; en bevat een 32 karakter lange reeks met cijfers en letters.

Naast functionele cookies plaatst de webwinkel cookies die slechts een beperkte tijd op uw Randapparatuur worden opgeslagen. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om uw surfgedrag op de webwinkel tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen.
Ook plaatst de webwinkel cookies die voor een langere periode op uw Randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt uw Randapparatuur bij een volgend bezoek aan de webwinkel herkend. Deze cookies bieden de mogelijkheid om u de webwinkel te tonen die specifiek aan uw voorkeuren is aangepast. Doordat uw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaart u bij een nieuw bezoek aan de webwinkel tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Daarnaast gebruikt de webwinkel permanente cookies om uw surfgedrag te volgen. Met behulp van deze zogenaamde tracking cookies registreert de webwinkel uw surfgedrag, om op basis daarvan specifiek op u gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Ook is het mogelijk dat door middel van tracking cookies wordt bijgehouden welke andere webwinkels u naast deze webwinkel bezoekt. Deze informatie kan door de webwinkel worden gebruikt om u specifiek op u toegespitste advertenties te tonen.

Uitlezen informatie zonder cookies
Naast het plaatsen van cookies, leest de webwinkel ook informatie uit uw browser en randapparatuur zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt de webwinkel (technische) eigenschappen van uw randapparatuur en door u gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Deze informatie wordt opgeslagen om indien nodig te kunnen kijken wie de webwinkel bezocht.

Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die de webwinkel zelf plaatst, worden er via de webwinkel ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. De webwinkel heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. De webwinkel biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. We wijzen er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de webwinkel worden geplaatst.
Google Analytics (statistieken) 

Deze cookie wordt geplaatst d.m.v. JavaScript door de externe partij Google en wordt gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistieken van uw bezoek op de webwinkel. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan de webwinkel verstrekt. De webwinkel verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de webwinkel wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de webwinkel of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is. 
Er wordt met deze cookie weliswaar klikgedrag vastgelegd maar dit is anoniem en wij kiezen er altijd voor deze gegevens niet te delen met andere Google diensten.

Social plug ins
Via de webwinkel wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op de webwinkel met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw Randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de webwinkel ook video’s getoond welke van websites van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Addthis (Indien aanwezig) 
Deze cookie wordt geplaatst d.m.v. Javascript door de externe partij Addthis en wordt gebruikt voor het tonen van pictogrammen waarmee de huidige pagina gedeeld kan worden op de verschillende Social media netwerken. 
Er worden hierbij wel statistieken verzameld waarmee we kunnen zien hoe vaak pagina’s worden gedeeld en hoe vaak er weer iemand op de webwinkel binnenkomt a.d.h.v. deze deel-actie.

Verwijderen cookies
De toestemming die u heeft gegeven aan deze webwinkel voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert.

Hyperlinks
De Trombosestichting kan linken naar websites van derden. Bij het verlaten van onze webwinkel en dus het bezoeken van een website van een derde partij, hebben we niet langer de controle over het verzamelen van persoonlijke gegevens en kunnen we een veilig gebruik van de persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien is ons privacy beleid niet van toepassing op websites van derden.
Hoe beveiligt  de Trombosestichting persoonlijke gegevens?
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen tegen beschadiging, verlies en ongeoorloofde bekendmaking.

Bekijken, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u wilt weten welke informatie de Trombosestichting over u heeft verzameld, of als u gegevens die u niet zelf kunt veranderen in uw account wilt wijzigen, dan kunt u een verzoek om informatie te sturen over uw persoonlijke gegevens naar actie@trombosestichting.nl. De Trombosestichting reageert binnen 4 weken een dergelijk verzoek. Als de Trombosestichting beslist om uw verzoek te weigeren, zal zij u informeren over de redenen van dit besluit.

Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?
De Trombosestichting behoudt zich het recht voor om zowel het privacy beleid als de cookie statement te allen tijde te wijzigen wanneer dat nodig is. Wijzigingen zullen via de webwinkel bekend worden gemaakt. Daarom adviseren we om dit regelmatig te lezen, zodat u bekend met nieuwe of gewijzigde bepalingen.

Vragen?
Als u nog vragen heeft over dit privacy beleid, neem dan contact met ons op via  tsn@trombosestichting.nl.